Všeobecné Zmluvné Podmienky

Nakupujúci si je pri nákupe vedomý, respektíve sa zaväzuje dodržiavať Všeobecné Zmluvné Podmienky (skrátene: VZP) spoločnosti Green Decor s.r.o., Biskupa Királya 1097/2, 94505 Komárno – Slovensko, IČO: 47 986 352 • Telefón: +36 20 421 5667 , +421 915 084 698 (ďalej len: Predajca).

Predaj-nákup
Kúpnopredajná zmluva vznikne medzi Predajcom a Nakupujúcim vtedy, keď Nakupujúci uhradí protihodnotu tovaru na účet Predajcu alebo priamo kuriérovi. Po prijatí protihodnoty objednaného tovaru ihneď dochádza k preprave alebo bude tovar odovzdaný prostredníctvom kuriérskych spoločností.

Ceny a DPH
Náš tovar je bez DPH, keďže predajca nie je daňovým subjektom.
Náklady na prepravu vždy závisia od presného miesta dodania a tiež od veľkosti objednávky.
Ceny našich produktov sa môžu vplyvom trhových a ďalších pomerov a okolností meniť.

Platba bankovým prevodom
Platbu je možné riešiť aj prevodom v cudzej mene, formou platby vopred. Ihneď ako budú peniaze prijaté na náš bankový účet, objednaný tovar Vám dodáme. V prípade, ak Vašu platbu do 7 pracovných dní nedostaneme, Vašu objednávku budeme považovať za bezpredmetnú. Prosíme Vás, aby ste pri prevode vždy uvádzali názov objednanej položky alebo číslo objednávky, aby sme Vás mohli identifikovať!

V prípade bankového prevodu trvá prevod peňažných prostriedkov približne štyri dni, o túto dobu sa aj predlží dodacia lehota.

Platba v hotovosti
Vždy je možná výlučne na dobierku.

Dodanie
Kuriérska spoločnosť uvedená v zmluve.

Údaje partnerskej kuriérskej spoločnosti:
Názov: SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. slovenska posta
Adresa: https://www.posta.sk/informacie/balik-na-postu​

Dodanie tovarov sa vykonáva počas pracovných dní od 9 do 17 hodiny.
Tovar je dodaný na Vami uvedenú adresu. Môže sa stať, že práve nie ste doma, v tom prípade Vás žiadame o označenie Vášho zástupcu, na ktorého sa môžeme obrátiť v súvislosti s prebratím tovaru.

Právo 30-dňovej lehoty na odstúpenie
Súkromné osoby majú právo 30-dňovej lehoty na odstúpenie. Cenu tovar Vám v prípade jeho vrátenia do 30 dní uhradíme. Produkty je potrebné vrátiť v nezmenenom a nepoužitom stave, v balení zodpovedajúcom pôvodnému baleniu. Ďalšie detailné informácie nájdete v časti „Vrátenie tovarov“. Vrátenie bezplatnou prepravou ponúkame ku každej objednávke na území Maďarska, aj vďaka tomu môžu byť naši klienti 100% spokojní so svojím nákupom. Bližšie informácie nájdete v časti „Preprava pri vrátení“.

Vrátenie tovaru
Pred vrátením tovaru nás kontaktujte ohľadom informácií o vrátení a tiež ohľadom dodacieho listu k vrátenému tovaru. Tovar musí byť vrátený v bezchybnom stave. Produkt starostlivo zabaľte!
Cenu prepravy spolu s nami vydaným dodacím listom k vrátenému tovaru Vám uhradíme. Chceme, aby boli naši klienti s u nás objednanými produktami plne spokojní. Náklady na vrátenie znáša Kupujúci.
Po vrátení produktu Vám cenu produktu pošleme späť na rovnaký bankový účet, z ktorého ste nám produkt uhradili. Produkt zaslaný bez správneho dodacieho listu k vrátenému tovaru zašleme klientovi naspäť na jeho náklady.

Chyba pri dodaní
V prípade, že pri dodaní došlo k nejakej chybe, napr. kupujúci nedostal objednaný tovar alebo dostal tovar poškodený, respektíve prijal tovar v nesprávnom množstve, okamžite je potrebné kontaktovať náš zákaznícky servis. Chyby je nám potrebné ihneď po ich zistení oznámiť.

Poškodenia spôsobené dodaním
Očividné poškodenia spôsobené dodaním je potrebné ihneď po prevzatí balíku oznámiť našej spoločnosti a našej Partnerskej spoločnosti. Skryté poškodenia spôsobené dodaním je rovnako ihneď potrebné oznámiť našej spoločnosti, ako aj našej Partnerskej spoločnosti.

Neprebraté balíky
V prípade objednaných a neprebratých balíkov, respektíve ak nie je zákazník ani napriek viacerým pokusom o dodanie zastihnutý a produkt sa nám vráti späť, započítame Vám administratívny poplatok vo výške 20,-€. V prípade špeciálnych produktov a produktov vyrobených na mieru Vám započítame celkovú sumu.

Objednávky veľkého množstva/individuálne objednávky

Zastupujete hotel, maloobchodnú sieť alebo ďalšie obchodné spoločnosti a potrebujete produkty vo veľkom množstve? Zavolajte nám na telefónne číslo +36 20 421 5667 alebo nám napíšte správu prostredníctvom formulára zobrazeného na našej stránke. Ponúkame Vám individuálne služby a riešenia šité na mieru.